جهش ۲۸۶ درصدی بارش در جنوب/ بارندگی ۲۳ استان مثبت شد

به گزارش گروه اقتصاد رویکرد، رضا راعی عزآبادی با اعلام اینکه بارش ها در ۲۳ استان افزایش یافته است گفت: بارش در در برخی استان ها مانند هرمزگان از رشد ۲۸۶ درصدی برخوردار بوده است. مدیرکل دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران افزود: بارندگی ۲۳ استان در سال آبی جاری (از اول مهرماه) نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.وی اظهارداشت: بارش ها در استان های مختلف کشور در این مدت نسبت به مدت مشابه میانگین ۴۷ ساله کشور در ۲۰ استان افزایش و در ۱۱ استان کاهش داشته است. از اول مهرماه سال جاری تاکنون، در ایلام ۴۵۷ …