داغ پدر سخت است اما شهادت این داغ را شیرین کرد/ داعش به زباله دان تاریخ می پیوندد/ سران وهابیت عامل اصلی جنایت منطه هستند/ تا زنده هستیم سرباز واقعی رهبری خواهیم بود

فرزندان اولین شهید اهل تسنن مدافع حرم آذربایجان غربی ” اسماعیل شجاعی” در بوکان از ادامه راه پدر خود تا آخرین قطره خون خود خبر دادند.