محدودیت های ترافیکی در جاده های کشور

میزان: محدودیت های ترافیکی امروز، از سوی پلیس راهور اعلام شد.
محدودیت های ترافیکی امروز 23 بهمن ، به این شرح است:
1- تردد موتورسیکلت تا ساعت 24:00 روز جمعه مورخه 94/11/23 از محورهای کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران-سمنان-مشهد وبالعکس ممنوع است.
2-محور کرج- چالوس
الف – تردد انواع تریلر وکامیون وکامیونت از محور کرج-چالوس ممنوع است.
ب- تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت 14:00 روز جمعه مورخه 94/11/23 الی 02:00 روز شنبه مورخ 94/11/24 از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل تردد …