پاسخ تامل‌برانگیز ابتکار به مخترع خودروی پاک

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، برنامه ثریا در هفته جاری میهمان جمشید آرین بود.

جمشید آرین مخترعی که اولین خودرو الکتریکی را در ایران ساخت با عدم استقبال مسئولان از طرحش و مشکلات مالی مجبور شد به خارج از ایران برود. وزارت صنعت بسته پیشنهادی وی را رد کرد. معصومه ابتکار رئیس وقت سازمان محیط زیست در پاسخ به درخواست حمایت وی گفت:خودروی شما آینده ای ندارد وسازمان بهینه سازی مصرف سوخت نوشت:طرح شما داراری حق تقدم نیست.

گزیده ای از این برنامه را ببینید:

دانلود