کشف حجاب در تماشاخانه مشایخی!

خبرنامه دانشجویان ایران: تماشاخانه مشایخی میزبان نمایشی از دوران رضا شاه و کشف حجاب آن زمان می شود.
شقایق هاشمی پور اصل کارگردان نمایش “بیداری خانه نسوان» در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص نمایش خود گفت: داستان نمایش درباره درام نویسی بانوان ایرانی است که برای اولین بار در ایران اجازه به نوشتن درام پیدا کرده اند. همچنین به زمان رضا شاه و ماجرای کشف حجاب نیز بر می گردد.
وی درباره انگیزه خود از انتخاب این اثر بیان کرد: بیشترین دلیل انتخابم از این اثر قلم خود نویسنده بوده است اما از طرف …