3000 ساعت تلاش برای تولد جگوار 55 ساله+عکس

این ماشین اسپورت انگلیسی نادر در طول تاریخ یکی از 6 دستگاه خودرویی است که در نوامبر 1961 در نمایشگاه موتور اسکاتلند استفاده شده بود.