آخرین وضعیت پرونده حادثه منا

دادستان تهران به تشکیل پرونده مربوط به حادثه منا به عنوان یکی از پرونده های ملی اشاره کرد و گفت: پس از ورود پیکر حجاج به ایران، طی ۱۰ مرحله اقدامات قضایی و نظارتی انجام شده است.