آقای خنده، حامی اصلی سرکوبگر شیعیان بحرین/ بهای سنگین برای نایب رئیسی کفاشیان در AFC

به گزارش علت، انتخابات فیفا هفتم اسفند ماه سال جاری در حالی برگزار می شود که شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون آسیا که تابعیت بحرینی دارد یکی از گزینه های اصلی این انتخابات است. شیخ سلمان که از گزینه های جدی جایگزینی بلاتر در فیفا به شمار می رود، از سرکوبگران تظاهرات مرم بحرین در سال …