از خواهران بلوک زن کنگانی تا چار برادرون کارآفرین+عکس

خلیج فارس: وقتی می گوید برای ٢٠٠ هزار تومان و نداشتن جایی برای ماندن مدت هاست از کلاس های مربیگری عقب افتاده، عمق ناراحتی اش را می توان دید.