از غرش فانتوم های جنگی در آسمان تهران تا میزبانی جشنواره از کارگردان حامی فتنه

به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24 :
نظر به اهمیت گزارشات اتاق خبر ۲۴، در هفته ای که گذشت، مهم ترین آن ها را در این گزارش می خوانید.
آمریکا؛ مناظره انتخاباتی یا نمایش سیاسی/ همه چیز از پیش تعیین شده!

این کاندیداها گویا تنها ژست سیاستمداران را به خود گرفته اند و فقط به بیان یک سری جملات شعاری می پردازند؛ یک تئاتر سیاسی واقعی!
میزبانی بی سر و صدای جشنواره از کارگردان حامی فتنه!/ آیا سازمان سینمایی دور زده شده است؟

آیا معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی و دبیر جشنواره انقلابی از حکم …