بخشنامه ناجا: ولنتاین ممنوع+سند

نواجنوب:نیروی انتظامی (ناجا) ایران با صدور بخشنامه ای ولنتاین را “فرهنگ منحط غرب” توصیف و آن را ممنوع اعلام کرد.