بوسه سردار بر پیشانی هاشمی+عکس

شاخص : پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهوری ایران اینستاگرام خود را به روز کرد.