تخفیف نفتی ایران، عربستان را هم غافلگیر کرد

بلومبرگ اعلام کرد ایران برای اولین بار در دهه گذشته نسبت به عربستان تخفیف بیشتری برای فروش نفت خود برای ماه آینده تعیین کرد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از توقف عملیات تونل انتقال آب سبزکوه خبر داد، “معاونت محیط زیست انسانی سازمان حدود سه هفته پیش از این منطقه بازدید و گزار…