حادثه بمباران زمین فوتبال «چوار» در حسرت ثبت ماند

کشاورزنیوز: خبرگزاری مهر-گروه استان ها: استان ایلام در طول هشت سال جنگی تحمیلی، آماج حملات رژیم بعث عراق قرار گرفت، اما مردم دلاور این استان تا آخرین لحظه پایداری کرده و از آب وخاک و شرف و ناموس مملکت دفاع کردند. ۲۳ بهمن ۱۳۶۵ روزی تلخ در تاریخ دفاع مقدس در استان ایلام و ورزش کشور است …