دفعه بعد بنگر پنالتی را به کامیابی نیا نمی دهد و خودش می زند!

پرسپولیس نیوز: سرپرست پرسپولیس می گوید حرف هایی که بنگر بعد از بازی ذوب آهن زد، رفاقتش با کمال کامیابی نیا را می رساند.
در دیدار پرسپولیس و ذوب آهن،قرمزها صاحب یک ضربه پنالتی شدند که قرار بود بنگر آن را بزند. قبل از بازی هم مهدی طارمی گفته بود دوست دارد پنالتی بگیرد و بنگر آن را بزند. او پنالتی را گرفت ولی به جای مدافع با تجربه تیمش، کامیابی نیا زننده آن بود که اتفاقا هدر رفت. پس از این بازی بنگر با حالتی انتقادی گفت که کامیابی نیا جان بچه اش را قسم داده که پنالتی را او از بگیرد و خودش بزند. خوردبین …