دلایل عمده سرانه پایین مطالعه در ایران

یک پژوهشگر و کتابدار پیشکسوت با اشاره به نقش انکارناپذیر مطالعه در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه، گرانی کتاب و وجود شبکه های مجازی را از عمده دلایل سرانه پایین مطالعه در جامعه ایرانی دانست.