رویکرد جدید کیهان شناس ایرانی برای بررسی آغاز جهان

تحقیقات جدید دکتر محمدحسین نامجو و شینگانگ چن از دانشگاه تگزاس در دالاس به همراه یی وانگ از دانشگاه علم و فناوری هنگ کنگ نشان داده که ذرات سنگین در حال نوسان، ساعت هایی را در جهان اولیه تولید می کنند که می توانند برای تعیین عامل ایجاد کننده شرایط اولیه سازنده جهان مورد استفاده قرار بگیرند.
به گزارش تحلیل ایران ، آغاز جهان از منظر بیشتر تلسکوپ های قدرتمند کنونی پنهان و پوشیده است اما رصدهای امروزی می توانند سرنخ هایی از منشا جهان ارائه کنند. پذیرفته شده ترین نظریه برای آغاز جهان، انبساط است که پی …