زمان اعلام فهرست مورد حمایت هاشمی در خبرگان

ایلنا: چهل و شش نامزد در سراسر کشور در لیست خبرگان مردم، خبرگان ٩٤ خواهند بود.
فهرست مورد حمایت آیت اله هاشمی رفسنجانی، روز جمعه همزمان با سخنرانی ایشان در صداوسیما منتشر خواهد شد.
نام این فهرست “خبرگان ٩٤ – خبرگان مردم» است و شامل ١٦ نام در استان تهران و حدود سی نفر در سایر حوزه های انتخابیه است.