سامسونگ از نوآوری های گذشته خود می گوید: آنباکسینگ تاریخ!

لذت عجیبی دارد نگاه کردن به گذشته! هر چند شاید پر از سختی باشد، هر چند شاید روزهای ناکامی زیادی را تجربه کرده باشی اما وقتی اینجا روی قله آینده ی گذشته خود ایستاده ای، نگاه کردن به پستی و بلندی های راه لذت عجیبی دارد. سامسونگ موبایل هنگام معرفی پرچمدار گلکسی اس یک شور و هیجان دیگری دارد و پیوسته در حال دمیدن در آتش داغ هیجان معرفی گلکسی اس سال است. امروز سامسونگ یک ویدیو 90 دقیقه ای از موفقیت هایی که کسب کرده است آماده کرده که دیدنش جالب است، در ادامه با ترنجی همراه باشید.
این ابتدایی ترین موبای …