عضو انجمن انبوه سازان: قیمت مسکن در بهمن و اسفندماه تکان نمی خورد

عضو انجمن انبوه سازان درباره تحولات قیمتی بازار مسکن در دو ماه پایانی سال گفت: به نظر نمی رسد که دو ماه بهمن و اسفند با افزایش قیمت در بازار مسکن مواجه شویم.
محمدعلی ربانی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با بیان اینکه هنوز دولت برنامه ای برای بازار مسکن ندارد، افزود: از طرفی تیم مالی و پولی کشور و روند سپرده گذاری و بهره های بانکی نیز هیچ تغییری نکرده است بنابراین نمی توان هیچ تصوری برای افزایش قیمت مسکن متصور بود.
وی با تاکید بر اینکه همچنین با این وضعیت نمی توان خروج بازار مسکن از رکود را تا …