علت افزایش 2 میلیون تومانی قیمت مسکن مهر پردیس

صدای صنعت -عضو هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید، علت افزایش قیمت حدود 2 میلیون تومانی مسکن مهر فاز 11 پردیس را هزینه انشعابات عنوان کرد.
حبیب الله طاهرخانی اظهار کرد: ابتدا قیمت نهایی فاز 11 شهر جدید پردیس 37 میلیون و 800 هزار تومان اعلام شده بود اما در اطلاعیه اخیر این رقم به حدود 39 میلیون تومان رسید. این مساله به دلیل حق انشعاباتی است که با دستگاه های خدمات رسانی توافق شد که البته نسبت به تعرفه های معمول این دستگاه ها تخفیف ویژه ای گرفتیم.
وی هم چنین درخصوص هزینه اعطای سند مالکیت به متقاضیان …