عکس/دانستنی های مهم درباره علایم روی بسته بندی مواد غذایی

سلامت نیوز: یکی از علامت هایی که بیشتراز دیگر علائم روی محصولات دیده می شود، انواع “ایزو»چون ایزو ۹۰۰۰ تا ۹۰۰۶، ایزو ۱۴۰۰۰ و ایزو ۲۲۰۰۰ هستند. ایزوها سیستم هایی برای مدیریت و تضمین کیفیت هستند و فقط منحصر به محصولات غذایی نمی شوند. وجود آنها الزاما به معنای بهتربودن محصول نیست و تنها در میان ایزوها، ایزو ۲۲۰۰۰ نشان دهنده کیفیت، بهداشت و سلامت ماده غذایی است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از زندگی آنلاین، اجزای تشکیل دهنده محصول اغلب به ترتیب مقدار در پشت بسته بندی مواد غذایی لیست می شوند. هنگامی که …