غش کردن ژنرال آمریکایی موقع تشریح طرح شکست f35 + عکس

غش کردن ژنرال آمریکایی در کنفرانس خبری در حالی که مشغول تشریح نواقص جنگنده های 35-F بود سوژه رسانه ها شد