فهرست نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان در سراسر کشور

رویداد24- فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت شورایعالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان در کشور اعلام شد.
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت شورایعالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان در کشور تحت عنوان “ائتلاف ۹۲-گام دوم» در حالی اعلام شده است که در برخی از حوزه ها هنوز کاندیدای نهایی اصلاح طلبان و حامیان دولت انتخاب نشده است و در ساعات آتی معرفی خواهند شد.
اسامی کاندیداهای اصلاح طلب و مورد حمایت به تفکیک حوزه، به شرح زیر است:
* فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه …