«فیتیله»ای ها این روزها چه می کنند؟

به گزارش ایران خبر،محمد مسلمی کارگردان برنامه “فیتیله» و همکارانش برخلاف تصور، روزهای شلوغی را می گذرانند. روزهایی که بعد از اتفاقات پیش آمده برای برنامه شان و اعتراض هایی که صورت گرفت، گمان می رفت روزهای سخت و دردناکی باشد. با این حال آنها بیکار ننشسته اند. این روزها مشغول رایزنی برای دعوت هنرمندانی هستند که در حوزه کودک فعالیت می کنند تا شبکه مجازی “چشمک» را راه اندازی کنند. شبکه ای که در آن قرار است برنامه های متنوعی برای کودکان ساخته شود. مسلمی دراین باره می گوید: “کاری که می خواهیم در “چشمک» انجا …