هفتمین نمایشگاه تخصصی سیستم های ایمنی و حفاظتی بر گزار می شود

گفتمان نیوز: هفتمین نمایشگاه تخصصی سیستم های ایمنی و حفاظتی با هدف برقراری هرچه بیشتر امنیت و آرامش در سطح جامعه و فرهنگ سازی و آشنا ساختن افراد در استفاده از آخرین راهکارها و تجهیزات ایمنی و حفاظتی از روز شنبه دهم بهمن ماه لغایت سیزدهم بهمن ماه در ضلع جنوبی مصلی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.