وام شهریه برای پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش/پرداخت حق التدریس معوق فرهنگیان

پرداخت حق التدریس معوق فرهنگیان،وام شهریه برای پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش و تحصیل بیش از 400 هزار دانش آموز در مدارس شبانه روزی از حمله خبرهای آموزش و پرورش در هفته گذشته محسوب میشود.