پیام قدردانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول ازحضورحماسی مردم دزفول درراهپیمایی۲۲بهمن

به گزارش دزفول امروز به نقل از روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج دزفول سرهنگ پاسدارعبدالامیرمحتشمی رادفرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول به مناسبت حضورپرشورمردم بصیردزفول درراهپیمایی ۲۲بهمن پیامی صادرکرده اندکه به شرح ذیل می باشد: بسم الله الرحمن الرحیم در مطلع الفجر پیروزی حق بر باطل و سرآغاز حکومت الله بر زمین و در طلیعه معطرِ […]