پیش فروش ۴۰ هزار بلیت قطار در روز نخست

مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری شرکت راه آهن از پیش فروش ۴۰ هزار بلیت قطار تا به این لحظه در محورهای آذربایجان –شمالغرب – شمال و قطارهای کمربندی این محورها خبر داد و گفت: برای نظارت بر نحوه فروش بلیت قطارها در آژانس مسافری بازرسانی به صورت محسوس و نامحسوس در آژانس ها حاضر خواهند شد تا نظارت کامل بر نحوه فروش بلیت ها صورت گیرد.