چرا عربستان سامانه “اس 400” و موشک “اسکندر” می خرد؟ + تصاویر

به گزارش به نقل از خبرنگاران جوان ؛ عربستان سعودی به عنوان “متحد راهبردی ” ایالات متحده آمریکا عمدتاً تسلیحات نطامی خود را از این کشور می خرد و تاکنون ده ها فروند جنگنده و صدها دستگاه تانک از آمریکا خریداری کرده است.
اما اخیراً رژیم سعودی تصمیم گرفته که میلیاردها سلاح از فدارسیون روسیه خریداری کند که این موضوع جای سؤال جدی دارد. اگر به سلاح هایی که رژیم سعودی قصد دارد از فدارسیون روسیه خریدار ی کند نگاهی بیندازیم مشاهده می کنیم سامانه موشکی “اسکندر- ام” و سیستم های دفاعی موشکی “اس 400 ” جز تسلیحا …