کامیون های اروپایی در راه ایران؟

پس از مذاکرات امید بخش چند روز پیش رییس جمهوری با طرف های اروپایی در جریان سفر به ایتالیا و فرانسه، این کشورها نخستین گروه از فعالان …