CAT S60 اولین تلفن هوشمند جهان که مجهز به دوربین گرمایشی داخلی است

از تلفن هوشمند جدید CAT s60 که به زودی قرار است به صورت رسمی معرفی شود، به عنوان اولین گوشی هوشمند جهان یاد می کنند که مجهز به دوربین داخلی گرامایشی است.
این دوربین می تواند دمای اشیاء مختلف که در فاصله ۱۵ تا ۳۰ متری هستند را اندازی گیری نماید و نیز قادر به مشاهده خط دودهای مختلف با آن خواهید بود. دوربین مورد اشاره برای مثال می تواند به عنوان ابزاری برای آتش نشان ها مورد مصرف قرار گیرد که با استفاده از آن می توانند دقیقا دریابند که دود حاصل از یک حادثه حاصل آتش بوده یا صرفا فقط دودی مثل سیگار و … …